kalkulator przekroju przewodu elektrycznego 12v

kalkulator przekroju przewodu elektrycznego - Obciążalność przewodów kalkulator

Witam, jest to dobry kalkulator przekroju przewodu elektrycznego oraz kalkulator poboru prądu i spadku napięcia. Dobór przekroju przewodu do obciążenia oraz inne parametry uzyskasz dzięki pomocy naszego prostego kalkulatora.

Dobór przekroju przewodu kalkulator obciążenia

Odpowiedni dobór przekroju przewodu umożliwi nasz kalkulator obciążenia– obliczanie mocy poboru prądu nie będzie już stanowiło problemu. Skorzystaj z tabeli poniżej i wpisz odpowiedni parametry przewodu. Wynik wraz z z dopuszczalną rezystancją przewodu miedzianego lub aluminiowego otrzymasz poniżej

Obciążalność prądowa przewodów kalkulator

Obciążalność prądowa przewodów kalkulator oblicz obciążalność prądową przewodów elektrycznych sprawdzisz i obliczysz w prosty sposób, wpisz dane w tabeli poniżej. W prostu sposób zobacz, czy nie została przekroczona dopuszczalna norma.

Moc w [KW]
Prąd w A
Napięcie w [V]
cos (φ)
Przekrój mm²
długość w [m]
l.żył
Mareriał

Wyniki:

Kalkulator przekroju przewodu elektrycznego nie jest doskonały.

Autor: Zbigniew Stolarski Źródło: https://www.iovis.pl

Dobór przekroju przewodu program – Kalkulator przekroju przewodu elektrycznego

Grubość przewodu elektrycznego określa się przez pole jego przekroju, odpowiedni dobór przekroju przewodu umożliwi nasz program. Mamy nadzieję, że nasz prosty kalkulator przekroju przewodu  elektrycznego pozwolił uniknąć Państwo błędu przy doborze odpowiedniego przewodu do mocy.

Obciążalność prądowa przewodów kalkulator – Dobór przekroju przewodu program

Długotrwała obciążalność przewodów elektrycznych

Zwyczajowo klasyfikuje się i opisuje wszelkie produkty przemysłowe, w tym produkty kablowe i drutowe dla energetyki, ściśle według określonych kryteriów, które są nazywane cechami technicznymi, tak aby długotrwała obciążalność przewodów elektrycznych nie wpływała na ich zdatność. Pozwalają optymalnie wybrać konkretny model spośród szerokiej gamy dostępnych produktów, aby zapewnić jego długą i nieprzerwaną pracę.

Kable i przewody są zaprojektowane do przesyłania energii elektrycznej na odległości z jak najmniejszą stratą. Aby najskuteczniej przenosić energię ze źródła do odbiorców, są one tworzone przy użyciu:

1. maksymalna przewodność linii przewodzących:

2. wyjątek od tworzenia przypadkowych, nieautoryzowanych sposobów odprowadzania energii przez prądy upływowe.

Tylko jednoczesne spełnienie tych warunków pozwala na niezawodne i długotrwałe przesyłanie i odbiór energii elektrycznej.

Przekroje przewodów elektrycznych obciążalność

Straty mocy występujące podczas przepływu prądów przez metale są bezpośrednio związane z wielkością ich oporności elektrycznej. Rosną wraz z jego wzrostem.
Aby poprawić przepływ prądu elektrycznego przez przewody i kable, zmniejszają one wartość rezystancji ich rdzeni z powodu:

  • dobór materiału przewodników przewodzących zgodnie z wartością rezystywności metali i stopów;
  • wykonanie przekroju rdzenia zgodnie z dopuszczalnym obciążeniem prądowym;
  • biorąc pod uwagę temperaturę środowiska pracy;
  • wpływ upływu czasu procesów technologicznych;
  • ograniczenia całkowitej długości sieci elektrycznej obwodu.

Podczas pracy stan przewodności i rezystancji elektrycznej przewodów przewodzących jest stale monitorowany przez różne urządzenia pomiarowe i ochronne w trybie ręcznym lub automatycznym.